bewegen tijdens chemotherapie

Mensen die chemotherapie krijgen, hebben vaak last van een verminderde fysieke fitheid, spierkracht, en een grotere vermoeidheid. Bewegen tijdens chemotherapie kan bijdragen aan het beperken van deze klachten en bevorderen van arbeidsintegratie en maatschappelijke participatie na afloop van de behandeling. Er zijn twee voor borstkanker bewezen effectieve programma’s ontwikkeld: OnTrack en OncoMove.

Beperkte problemen: OncoMove*

OncoMove bestaat uit beweegadvies en counseling door een verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Bij de interventie is een fysiotherapeut van de instelling achterwacht voor vragen of problemen waarop de verpleegkundige of -specialist geen antwoord heeft. De fysiotherapeut kan eventueel metingen voor fysieke fitheid doen. Het programma bevat een beweegprogramma voor thuis en cognitief gedragsmatige ondersteuning.

Eén of meerdere niet samenhangende problemen: OnTrack*

OnTrack bestaat uit een matig tot hoog intensief trainingsprogramma onder begeleiding van een hiervoor geschoolde fysiotherapeut. De interventie start bij aanvang van de chemotherapie en eindigt drie weken na de laatste kuur. Het programma bevat een beweegprogramma voor thuis en cognitief gedragsmatige ondersteuning.

* Deze evidence-based interventie maakt deel uit van het project 'implementatie evidence-based psychosociale interventies'.

Meer informatie

Voor vragen over OncoMove en OnTrack kunt u contact opnemen met Vanessa Bouwman, adviseur.
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: