multidisciplinair overleg (mdo)

Bij de medische behandeling van mensen met kanker zijn altijd meerdere professionals betrokken. Om de diagnostiek en behandeling af te stemmen, worden patiënten besproken in een multidisciplinair overleg (mdo), al dan niet in aanwezigheid van een gespecialiseerde consulent. Naast de mdo’s per ziekenhuis zijn er regionale mdo’s waarin professionals van meerdere ziekenhuizen samenwerken. Deze regionale mdo’s zijn bij voorkeur ingebed in de samenwerking binnen het regionale oncologienetwerk of Comprehensive Cancer Network.

Van ziekenhuis mdo tot regionaal tumorspecifiek mdo

Het uitgangspunt is dat een patiënt wordt besproken in het mdo waar de benodigde expertise aanwezig is.

  • Voor patiënten met een veelvoorkomende vorm van kanker is dat het mdo van het regionale ziekenhuis waar eventueel een consulent uit een universitair medisch centrum aanwezig is. 
  • Voor complexe zorg is bespreking nodig in een tumorspecifiek regionaal mdo, in een topklinisch ziekenhuis of een UMC. Bij deze tumorspecifieke mdo’s is veel gespecialiseerde expertise aanwezig.
  • De behandeling van patiënten met zeldzame tumoren wordt besproken in het regionale tumorspecifieke mdo van een gespecialiseerd centrum. Alle patiënten met die specifieke zeldzame tumor in de regio worden besproken.

Er ontstaat zo een echelonnering van mdo's, waarbij patiënten worden besproken in een regionaal mdo als dat nodig is en in een ziekenhuisspecifiek mdo als dat kan.

mdo_modellen
Echelonnering mdo’s van algemeen mdo in eigen ziekenhuis tot regionaal mdo in gespecialiseerd centrum afhankelijk van de complexiteit van de zorg.

Kwaliteitsnormen mdo
Het bespreken van patiënten in een mdo wordt aanbevolen in oncologische richtlijnen, indicatorensets en normen. In de Kwaliteitscriteria multidisciplinair overleg (pdf) is vastgelegd dat een mdo minimaal één keer per week plaatsvindt en dat 90% van alle patiënten daar besproken wordt. In de SONCOS-normen is beschreven welke disciplines moeten deelnemen aan de bespreking van een patiënt met een specifieke tumor.

Beroepsgeheim en privacy
Bij een collegiaal consult van zorgverleners die rechtstreeks bij de behandeling van deze patiënten zijn betrokken, hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan de patiënt voor het delen van deze informatie (KNMG, collegiaal consult). Wel geldt de eis dat alleen informatie verstrekt mag worden die noodzakelijk is om de vereiste taken uit te kunnen voeren. Een radioloog uit een ander ziekenhuis is dus rechtstreeks betrokken bij de behandeling van een patiënt als hij beelden opnieuw beoordeelt.

Mag een arts zijn patiënt bespreken in een regionaal mdo?
Zodra een arts een patiënt in een regionaal mdo bespreekt, doorbreekt hij zijn geheimhoudingsplicht. Dit mag dus alleen met toestemming vóóraf van de patiënt. Dat betekent dat patiënten op de hoogte gesteld moeten worden van het voornemen dat hun behandeling besproken gaat worden in een mdo met specialisten uit andere ziekenhuizen.

Regels voor mdo-deelnemers niet rechtstreeks betrokken bij de behandeling
Het verdient de voorkeur om mdo’s zo in te richten dat het aantal deelnemers beperkt blijft. Bijvoorbeeld door patiënten per tumorsoort en per ziekenhuis te bespreken met de juiste disciplines aan tafel. De kring van ‘rechtstreeks betrokkenen’ mag dus niet te ruim worden opgevat. Zorgverleners die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt houden zich aan de geheimhoudingsplicht die bij hun functie hoort.

Wat biedt IKNL?
IKNL adviseert en ondersteunt zorgprofessionals bij het organiseren, evalueren en verbeteren van mdo’s. Samen met alle betrokken professionals worden knelpunten geïdentificeerd en een verbeterplan opgesteld. Het resultaat is een efficiënt en effectief (regionaal) mdo dat bijdraagt aan een doeltreffende en doelmatige behandeling. Neem gerust contact op voor meer informatie en ondersteunende tools.

 

 

  

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: