tumorfocusgroepen en landelijke werkgroepen

Hoe zorgen we ervoor dat alle patiënten overal de beste zorg krijgen? Of: hoe komen we landelijk tot kwaliteitsverbetering in de oncologie? In onze visie door samen te werken en af te stemmen in landelijke en regionale multidisciplinaire werkgroepen. Met professionals die een goed overzicht hebben van het zorglandschap en zich eigenaar voelen van de multidisciplinaire kwaliteit.

IKNL-ondersteuning
Van oudsher ondersteunt IKNL de landelijke en regionale werkgroepen van deskundigen die zich buigen over de kwaliteit van zorg. Wij constateerden veel diversiteit en weinig overzicht en coördinatie. Deze diversiteit én de wens om effectief de kwaliteit van de oncologische zorg te verbeteren zijn redenen voor IKNL om meer eenheid aan te brengen in de werkgroepen en ondersteuning door IKNL. Niet door een extra overlegplatform op te richten maar door de bestaande initiatieven slim en landelijk te bundelen.

Multidisciplinair en tumorspecifiek
IKNL richt zich op het ontwikkelen van een tumorspecifieke infrastructuur. Tumorspecifiek, vooral omdat de infrastructuur bij alle tumorsoorten anders is, steeds andere partijen een rol spelen en alle landelijke werkgroepen weer anders functioneren.
In deze infrastructuur zijn landelijke werkgroepen en tumorfocusgroepen (TFG's) de landelijke aanspreekpunten, die zicht hebben op alle ontwikkelingen en het multidisciplinaire kwaliteitsbeleid bepalen. IKNL ziet een TFG als een platform van professionals afkomstig uit de relevante wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. Ze richten zich op het landelijke, multidisciplinaire, oncologische kwaliteitsbeleid. IKNL sluit daarbij aan op bestaande initiatieven en betrekt de wetenschappelijke verenigingen, verpleegkundige en paramedische disciplines en patiënten bij de invulling. 
 
Wisselwerking landelijk-regionaal
Regionale netwerken en werkgroepen zijn een onderdeel van deze infrastructuur. Ze vertalen het beleid en de producten naar de regionale professional en hebben een platformfunctie om zaken tussen de professionals onderling uit te wisselen. Daarnaast is er sprake van een wisselwerking; signalen uit de regionale werkgroepen worden ingebracht om landelijk focus aan te brengen. Om dit te optimaliseren werkt IKNL de landelijke werkgroepen uit tot een landelijke-regionale dekking.

Functie landelijke werkgroepen en TFG's
Tumorfocusgroepen hebben een vergelijkbaar activiteitenpakket met de landelijke werkgroepen die al langere tijd bestaan:
  • attenderen op vernieuwing richtlijnen
  • de set proces- en uitkomstindicatoren ontwikkelen en bijhouden
  • adviseren over de dataset van de kankerregistratie
  • adviseren over de dataset voor het oncologisch zorgdossier
  • adviseren over multidisciplinaire auditing vanuit de beroepsgroepen
  • adviseren over verbetering van de kwaliteit van de zorg
  • richting geven aan het wetenschappelijk onderzoek
  • multidisciplinaire kwaliteitscriteria voor ziekenhuizen en professionals ontwikkelen
  • een verbinding leggen met de patiëntenverenigingen. 

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: